PUSH

Pon k ap mennen w nan mache travay la

Suiv kou anplwayabilite nou an anliy Aplike jodi a!

logo-push-png

"Fòk nou ta gen strikti ki la pou ede jèn yo devlope konpetans yo bezwen pou yo kapab ogmante nivo anplwayabilite yo."


- Fritz-Gerald Louis, Enjenyè Elektwomekanisyen.

-Objektif Nou-

Poutèt gwo difikilte ki genyen nan nivo anplwayabilite jèn an Ayiti, PUSH vin fèt. Objektif li se pou l ede ogmante anplwayabilite pandan l ap favorize ensèsyon sosyopwofesyonèl jèn finisan ak diplome Ayisyen.

building1. N ap etabli patenarya ak enstitisyon prive ni piblik ki genyen bezwen anplwaye.

universite2. Univèsite ak sant fòmasyon pwofesyonèl nan peyi a ap ede nou idantifye etidyan ki pi kapab yo.

etudiants3. Ak lèd enstitisyon edikatif yo ansanm ak pwosedi aplikasyon jeneral nou, n ap rekrite jèn finisan ki gen talan e ki kapab reponn a bezwen òganizasyon patnè nou yo.

stages4. Finisan yo ap resevwa yon fòmasyon sou etik pwofesyonèl

mentors5. Finisan sa yo ap jwenn sipò mantò ak koch k ap fòme e k ap akonpanye yo pou ede yo devlope talan nesesè nan mache pwofesyonèl la.

 

reussite6. Finisan yo ap resevwa yon staj ant 3 ak 6 mwa, benefisye de yon eksperyans pratik pandan y ap ekipe de yon rezo ki pral kontribiye nan ogmantasyon anplwayabilite yo.

-Ekip La-

vertil

Kòdonatè

Jean-Pierre Vertil 

smiff2

Kòdonatè-Adjwen

Smiff Lormier

sainte

Responsab Finans

Sainte-Fanie Jean-Baptiste

Sainte-Fannie Jean-Baptiste

lea

Responsab Evalyasyon

Léa Perceval 

PUSH genyen yon trantèn kolaboratè k ap travay sou reyalizasyon l. Pifò kolaboratè sa yo te patisipe nan pi gwo foròm jèn sa ki te fèt an Ayiti, Elan Haïti 2016, epi y ap viv nan diferan kwen nan mond la, gade kat ki pi ba a. N ap pwouve ke nou gen kapasite pou nou ititlize teknoloji, divès mwayen kominikasyon, disiplin, ak pèseverans pou nou reyalize yon pwojè konkrè e k ap pote fwi.

-Òganizasyon Patnè nou yo-

SHAMRAR_logo

Banj_Logo

logoactiveh

AHTIC

echo

elan