-Ekip La-

Ekip oganizatè PUSH la soti nan pi gwo foròm jèn an Ayiti,  Elan Haïti 2016, kote li rive jwenn jèn ki gen talan apwopriye pou reyalizasyon pwojè a. Foròm sa a viv dezyèm edisyon l nan ane 2016, apre premye edisyon 2014 la ki te jwenn anpil siksè  tankou reyalizasyon 4 pwojè ki anplas jodi a.

vertil

Kòdonatè

Jean-Pierre Vertil etidye Jeni Elektrik ak Syans Ekonomik nan University of Notre Dame. Li se yon enjenyè nan Sigora International. 

smiff2

Kòdonatè Adjwen

Smiff Lormier se yon antreprenè epi  espesyalis nan Brand Creation. L ap etidye nan Université PARIS 8 ,l ap suiv kou sou entènèt nan Business Foundation  epi lap  fè yon espesyalizasyon nan Branding ak Wharton Business School.

sainte

Responsab Finans

Sainte-Fanie Jean-Baptiste gen 2 lisans. Youn nan kontabilite ak yon lòt nan administrasyon ospitalye. Li fèk fini yon metriz nan kontabilite ak yon spesyalizasyon nan taks nan Florida State University.

lea

Responsab Evalyasyon 

Léa Perceval diplome nan kominikasyon politik nan Université de Montréal. Li travay nan domèn kominikasyon, marketing ak administrasyon.

lorfils

Responsab Kominikasyon

Raoul Lorfils etidye jounalis nan IICC. L ap suiv kou nan relasyon entènasyonal nan ANDC. Li deja travay nan kominikasyon nan plizyè strikti jèn.

 

blaick.circle

Project Manager Komisyon AHTIC-PUSH

Blaick Pierre-Charles se yon etidyan nan jeni sivil nan Faculté des Sciences UEH. Li se Fondatè ak Kòdonatè Adjwen Club ECHO FDS. Li se Responsab Relasyon Piblik nan COJEG (Collectif Jenues Gonaiviens). 

tachana

Responsab Leve Fon

Tachana Joseph soti Pòdepè, men kounya l ap viv Ann Arbor, Michigan, kote l ap fini ak metriz li nan Politik Piblik. Li vle travay nan devlopman entènasyonal, sitou nan Amerik Latin.

anite

Redaktris

Anite Martin-Marseille  gen yon lisans nan Travay Sosyal nan Inivèsite Leta Ayiti. L ap fini ak yon metriz pwofesyonèl nan Travay Sosyal nan UQÀM.Li te Ekzekitan nan association des étudiants de cycles supérieurs en Travail Social nan UQÀM.

olsen2

Responsab Seleksyon

Olsen Barthélémy gen yon metriz nan Jeni Lojisyèl epi l ap suiv kou nan syans ekonomik. L ap travay nan Matrix Media, yon ajans plasman piblisitè.

 

steeve

Responsab Rekritman PME, Antrepriz ak Enstitisyon Patnè yo

Steeve Chéry fini etid segondè l nan Institution Saint Louis de Gonzague. Li gen yon lisans nan administrasyon nan Ecole Nationale Supérieure de Technologie(ENST).

nicolas.circle

Responsab Relasyon Piblik 

Alexandro Nicolas fè etid segondè l nan Saint-Louis de Gonzague. Kounya l ap etidye Patrimwan ak Tourism nan UEH ak Kominikasyon Sosyal nan Université Notre Dame d'Haiti. Li se yon Animatè nan Radio-Télé Soleil. Li gen plis ke 6 lane nan domèn kominikasyon. 

 

magda

Responsab Rekritman Fòmatè avèk Mantò

Magda Louis Juste gen yon lisans nan syans enfimyè.  Li  te suiv kou Antreprenarya Sosyal nan HEC Paris epi li te suiv kou sou entènèt nan Introduction aux Droits Humains ak Université de Genève.

marcalain

Konsiltan

Marc Alain Boucicault ap travay nan devlopman entènasyonal, jesyon operasyon ak rechèch makroekonomik pou Bank mondyal ak BID. Li se ko-fondatè ak Direktè Support aux Initiatives Jeunesses (DSIJ) nan Groupe ECHO. Li se Kòdonatè Jeneral Elan Haiti.

janic

Konsiltant

Janic Galibois gen yon metriz nan Arts en Études des conflits nan Université Saint-Paul ak Université d’Ottawa. L ap spesyalize l nan jenès, divèsite, entegrasyon sosyo-ekonomik ak jesyon pwogram/pwojè.

naed

Fasilitatris

Naed Jasmin-Désiré  gen metriz nan dwa entènasyonal (Université Paris I), ak jesyon devlopman entènasyonal (Université Laval), ak yon Master 2 nan dwa komès entènasyonal (Université Paris X). L ap travay kòm jiris ak konsiltan nan plizyè enstitisyon prive, piblik ak entènasyonal.

rolex

Fasilitatè

Eric Rolex Joseph se yon ansyen  bousye Fullbright li fè  yon metriz nan Politik Piblik. Li etidye finans ak asirans, li travay kòm ofisye M&E oubyen konsiltan pou kèk pwojè USAID. Li te prezidan Rotaract Club nan okap, li se kofondatè Centre Haiti des Politiques Publiques, epi li se fondatè CARRE. L ap travay kòm bankye.